|sobota, Październik 20, 2018
You are here: Home » Informacje » Studenci mają ułatwiony start do własnej działalności

Studenci mają ułatwiony start do własnej działalności 

Rosnące bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem nie nastraja pozytywnie studentów, którzy kończą edukacji. Wielu zamiast podpisywanie listy w urzędach pracy wybrała założenie własnej działalności. Dzięki akademickim inkubatorom przedsiębiorczości mają łatwiejszy start do realizacji swojego celu.

Studenci mają możliwości wyboru inkubatora

Student, który zamierza założyć własną firmę może skorzystać z dwóch form inkubacji. Pierwsza to oparta o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach której uczelnia może wykorzystać swój potencjał intelektualny i techniczny w celu wsparcia gospodarki. Natomiast zupełnie na innym modelu działania opierają się Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) stworzone w ramach działalności Studenckiego Forum Business Centre Club.

Uczelnie wspierają innowacyjne pomysły

Akademicki inkubator przedsiębiorczości oparty o przepisy ustawy, może stworzyć każda uczelnia publiczna i prywatna w celu wsparcia działalności gospodarczej całego środowiska akademickiego, zarówno pracowników jak i studentów. Inkubator może mieć formę fundacji, spółki ogólnouczelnianej lub spółki handlowej, a swoją ofertę kieruje głównie do już istniejących na rynku firm z sektora nauki. Uczelnia zapewnia wsparcie w postaci wyników badań naukowych, dla przedsiębiorstw, które chcą w ramach struktur uczelni rozwijać swój biznes. Taki inkubator ma na celu połączenie nowych pomysłów i biznesu w celu podniesienia innowacyjności w gospodarce.

Największa studencka inicjatywa ostatnich lat

Na zupełnie innych zasadach działają natomiast Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP). Te instytucje działające przy uczelniach wyższych oferują nie tylko inkubacje, ale też preinkubacje firm. Jedynym z warunków jaki trzeba spełniać to koniecznie trzeba być studentem lub absolwentem do 30 roku życia. W ramach preinkubacji AIP oferuje wsparcie w prowadzeniu księgowości i kadr oraz za niewielką opłatą udostępnia przestrzeń biurową. Dzięki temu przez dwa lata działalności pod parasolem ochronnym, nowa firma ma szansę na pełne ukształtowanie się przed samodzielnym wyjściem na rynek.

Leave a Response